600 778 446 i 507 118 142
GG: 13853788
Aqua Sport

11931343_ml

NASZA KADRA:

Każdego roku współpracujemy z grupą ludzi, którzy z pracy z dziećmi i młodzieżą czerpnią radość i satysfakcję.
♦ która zawsze jest przykładem i wzorem dobrego wychowania
♦ prezentuje odpowiednie zachowanie
♦ dba o porządek
♦ wychowuje dzieci i młodzież
♦ utrzymuje dobre, przyjazne stosunki z otoczeniem
♦ pomaga innym
♦ do wszystkich odnosi się z życzliwością i szacunkiem

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z opisanym doświadczeniem na adres mailowy: aqua-sport@epf.pl